Få hjælp til alkoholbehandling til hele familien

02 juni 2019 Astrid Pedersen
Få hjælp til alkoholbehandling til hele familien

Er din kæreste eller ægtefælle gået hen og blevet alkoholiker? Så er det meget vigtigt, at du søger professionel hjælp til alkoholbehandling så hurtigt som muligt.

Hvordan foregår en effektiv alkoholbehandling?

Mange mennesker tror fejlagtigt, at en alkoholbehandling er gjort med at fjerne alkoholen fra den misbrugsramtes liv. Dette er så langt fra sandheden, som man overhovedet kan komme. Alkoholen er nemlig sjældent problemet i sig selv. Det overdrevne og livsfarligt høje indtag af alkohol udgør selvfølgelig en trussel mod den misbrugsramtes helbred. Men de færreste mennesker bliver misbrugere med vilje. Der ligger som regel noget andet bag. Og hvis der ikke tages hånd om de bagvedliggende problematikker, som udgør årsagen til misbrugeradfærden, vil misbruget fortsætte i den ene eller den anden form.

Når en afhængighed – og et deraf følgende misbrug – skal behandles, er det vigtigt, at selve afrusningen og afgiftningen følges op med terapi. En målrettet og intensiv indsats med det overordnede formål at behandle de psykiske og mentale mekanismer, som ligger til grund for misbruget, vil kunne styrke den misbrugsramte i forhold til at opbygge en tilværelse uden misbrug og afhængighed – også efter at behandlingsforløbet er overstået.

Behandling af alkoholmisbrug – også for resten af familien

For at en alkoholbehandling skal være effektiv, bør den nærmeste familie også inddrages i processen. Hos Behandlingscenter Stien sker dette ved, at den misbrugsramtes familie tilbydes et såkaldt familie forløb, som finder sted sideløbende med den misbrugsramtes behandling.

Her bliver børn og ægtefælle eller kæreste tilbudt terapi, som skal styrke familiens sammenhængskraft og bryde den onde cirkel. På den måde kan den misbrugsramte få den støtte og omsorg, som han eller hun har brug for i sit nye liv – og fremtidig misbruger adfærd hos såvel børnene som den direkte misbrugsramte vil kunne forhindres.

Du kan læse mere om såvel alkoholbehandling som familie forløb på behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder