Modtag alkoholbehandling for et misbrug

05 april 2020 Lotte Hindsberg
Modtag alkoholbehandling for et misbrug

Rundt omkring i landet findes der behandlingscentre, der kan hjælpe mod enhver form for misbrug man kan have. Fra ludomani til et narkotikamisbrug eller alkoholisme. Det er som udgangspunkt gratis, men kræver at man opgiver sit cpr. nr. Det skyldes at noget rent administrativt og juridisk. Det er kommunen der betaler og her skal en betaling tilknyttes et cpr. nr. Hvis man ikke ønsker at det skal stå nogle steder, at man har modtaget hjælp for et misbrug, er det muligt at forblive anonym, men så skal man selv betale for behandlingen. Læs mere på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/

Der kan være mange gode grunde til at man ikke ønsker at det står et sted at man har et misbrug. F.eks. hvis man har en sag om forældremyndighed, er det næppe positivt at man har en sag om alkoholmisbrug stående hos kommunen. Selvom man er kommet ud af misbruget.

Selve behandlingen

Selve behandlingen er i dag meget helhedsorienteret og der kigges ikke alene på årsagerne til misbruget. Der arbejdes også med at lære misbrugeren at håndtere de problemer, der er en del af hverdagen, uden at der søges hjælp i alkohol.

Udover at hjælpe misbrugeren med de årsager der kan ligge bag misbruget og til at håndtere misbruget arbejdes der også med at forberede misbrugeren til tiden efter endt behandling. Hvad skal der ske når dagligdagen rammer og du ikke længere skal bruge dagen på at drikke. En alkoholiker har brugt mange timer dagligt på sit misbrug. De timer skal nu udfyldes med noget andet. De venner mange har haft, skal udskiftes, da de ofte har bestået af andre misbrugere og de vil uden tvivl forsøge at trække misbrugeren tilbage i et nyt misbrug. Ikke af ond vilje, men sådan er mennesker. Andres ulykke er ikke at foragte. Derfor skal der ske noget nyt. 

Flere Nyheder